Informacje

Autentykacja wymagana
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET downloads/:id/attached_file

Ostatnia modyfikacja 2018-02-20 14:05:23
Pobieranie załączonego pliku.

URL

https://api.thulium.pl/api/downloads/:id/attached_file

Parametry

id

wymagany

File identifier. Przykładowa wartość: 21

Przykładowy request

GET https://api.thulium.pl/api/downloads/21/attached_file

Przykładowy response

Dane binarne

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.pl/api/downloads/21/attached_file');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.pl/api/downloads/21/attached_file");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.pl/api/downloads/21/attached_file"