Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST batch/customers

Ostatnia modyfikacja 2020-08-28 14:13:17

Dodanie wielu klientów.

URL

https://api.thulium.pl/api/batch/customers

Parametry

customers

wymagany

Lista klientów do dodania. Każdy klient zawiera:
          name

          opcjonalny

Imię klienta.
          surname

          wymagany

Nazwisko klienta.
          email

          opcjonalny

Adres lub adresy e-mail klienta.
          phone_number

          opcjonalny

Numer lub numery telefonu firmy.
          company_id

          opcjonalny

Identyfikator firmy, do której ma być dodany klient.
          type

          opcjonalny

Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie.
          group

          opcjonalny

Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie.
          identifier

          opcjonalny

Identyfikator klienta.
          gender

          opcjonalny

Płeć klienta.
          homepage

          opcjonalny

Strona WWW klienta.
          birthdate

          opcjonalny

Data urodzenia klienta.
          nip

          opcjonalny

NIP klienta.
          account_manager

          opcjonalny

Login opiekuna klienta
          custom_fields

          opcjonalny

Obiekt z wartościami pól specjalnych. Przykładowa wartość: "custom_fields":{"field_name_1":"value_1","field_name_2":"value_2"}
          address

          opcjonalny

Adres klienta.
             street

             opcjonalny

Nazwa ulicy.
             building

             opcjonalny

Numer budynku.
             flat

             opcjonalny

Numer mieszkania.
             postcode

             opcjonalny

Kod pocztowy.
             city

             opcjonalny

Miasto.
             country

             opcjonalny

Kraj.

Uwagi

Pole custom_fields musi zwawierać mapę pól specjalnych gdzie kluczem jest tekstowa nazwa pola specjalnego a wartością treść którą chcemy ustawić.
W obiekcie możemy przekazać tylko te pola, których wartości chcemy ustawić. Jeśli przekazana wartość pola specjalnego będzie pusta zawartość pola zostanie usunięta.
W przypadku gdy pole specjalne nie istnieje zostanie utworzone.
Odpowiedź zawiera obiekt, którego klucze odpowiadają kolejności klientów na liście customers

Przykładowy request

POST https://api.thulium.pl/api/batch/customers
Dane {"customers":[{"surname":"Kowalski"},{"phone_number":"333444555"}]}

Przykładowy response

{
  "0": {
    "http_status": 201,
    "customer_id": "13"
  },
  "1": {
    "http_status": 400,
    "message": "Phone number must be numeric."
  }
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"customers":[{"surname":"Kowalski"},{"phone_number":"333444555"}]}';

$request curl_init('https://api.thulium.pl/api/batch/customers');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.pl/api/batch/customers", "{\"customers\":[{\"surname\":\"Kowalski\"},{\"phone_number\":\"333444555\"}]}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"customers":[{"surname":"Kowalski"},{"phone_number":"333444555"}]}' "https://api.thulium.pl/api/batch/customers"