Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP PUT

PUT batch/outbounds/:id/records

Ostatnia modyfikacja 2020-08-28 14:13:17

Edytowanie wielu rekordów w kampanii.

Za pomocą API nie można edytować zduplikowanych numerów.

URL

https://api.thulium.pl/api/batch/outbounds/:id/records

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001
records

wymagany

Lista rekordów do edycji. Każdy rekord z parametrami:
          phone_number

          wymagany

Numer telefonu, na który będą wykonywane połączenia. Przykładowa wartość: 333444555
          status_id

          opcjonalny

Identyfikator statusu rekordu w kampanii. Przykładowa wartość: 8
          dictionary_status_id

          opcjonalny

Identyfikator statusu słownikowego. Przykładowa wartość: 8
          agent_login

          opcjonalny

Login agenta do którego zostanie przypisany rekord. Wymagane dla statusu systemowego MY_RECORD. Przykładowa wartość: j.doe
          next_call_date

          opcjonalny

Data następnego kontaktu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. Wymagane dla statusu systemowego MY_RECORD i CALL_NO_SOONER_THAN. Przykładowa wartość: 2018-05-24 12:24
          record_fields

          opcjonalny

Obiekt z wartościami struktury kampanii. Przykładowa wartość: {"field1":"value1","field2":"value2"}
          search_in_additional_numbers

          opcjonalny

Flaga odpowiedzialna za wyszukiwanie w numerach dodatkowych. Przykładowa wartość: true

Uwagi

W celu wyszukania po wszystkich numerach - łącznie z dodatkowymi należy użyć flagi search_in_additional_numbers. Przyjmuje ona wartości true/false. Domyślnie jest ustawiona na false.
Przykładowe wywołanie: batch/outbounds/00001/records?search_in_additional_numbers=true

Przykładowy request

PUT https://api.thulium.pl/api/batch/outbounds/00001/records
Dane { "records": [ { "phone_number": "111222333", "status_id": "3", "record_fields": { "pole1": "wartosc1", "pole2": "wartosc2" } }, { "phone_number": "555123321", "agent_login": "user" } ] }

Przykładowy response

{
  "111222333": {
    "http_status": 204
  },
  "555123321": {
    "http_status": 400,
    "message": "Agent not found."
  }
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{
    "records": [
        {
            "phone_number": "111222333",
            "status_id": "3",
            "record_fields": {
                "pole1": "wartosc1",
                "pole2": "wartosc2"
            }
        },
        {
            "phone_number": "555123321",
            "agent_login": "user"
        }
    ]
}'
;

$request curl_init('https://api.thulium.pl/api/batch/outbounds/00001/records');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'PUT');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.put("https://api.thulium.pl/api/batch/outbounds/00001/records", "{
    \"records\": [
        {
            \"phone_number\": \"111222333\",
            \"status_id\": \"3\",
            \"record_fields\": {
                \"pole1\": \"wartosc1\",
                \"pole2\": \"wartosc2\"
            }
        },
        {
            \"phone_number\": \"555123321\",
            \"agent_login\": \"user\"
        }
    ]
}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/json" -d '{
    "records": [
        {
            "phone_number": "111222333",
            "status_id": "3",
            "record_fields": {
                "pole1": "wartosc1",
                "pole2": "wartosc2"
            }
        },
        {
            "phone_number": "555123321",
            "agent_login": "user"
        }
    ]
}' "https://api.thulium.pl/api/batch/outbounds/00001/records"