Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET absence_types

Ostatnia modyfikacja 2019-04-17 09:12:08
Zwraca listę typów nieobecności.

URL

https://api.thulium.pl/api/absence_types

Przykładowy request

GET https://api.thulium.pl/api/absence_types

Przykładowy response

[
  {
    "id":"1",
    "name":"Urlop", 
    "redirect_name":"",
    "voice_mail":true,
    "automatic":false,
    "mail_subject":"Nieodebrane połączenie",
    "mail_body:"Połączenie przychodzące od: {{NAME}} {{NUMBER}} nie zostało odebrane",
    "digit":"13",
    "wait_digit":""
  }
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.pl/api/absence_types');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.pl/api/absence_types");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.pl/api/absence_types"