Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET agents/:login/last_queue_connection

Ostatnia modyfikacja 2018-12-06 15:52:34
Zwraca informacje na temat ostatniej rozmowy agenta w kolejce.

URL

https://api.thulium.pl/api/agents/:login/last_queue_connection

Parametry

login

wymagany

Login agenta. Przykładowa wartość: jkowalski

Przykładowy request

GET https://api.thulium.pl/api/agents/jkowalski/last_queue_connection

Przykładowy response

{
  "queue": "BOK",
  "started_at": "2014-08-11 08:14",
  "ended_at": "2014-08-11 08:16",
  "phone_number": "444333222",
  "customer_id": 34114,
  "customer_label": "smith"
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.pl/api/agents/jkowalski/last_queue_connection');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.pl/api/agents/jkowalski/last_queue_connection");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.pl/api/agents/jkowalski/last_queue_connection"