Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST absences

Ostatnia modyfikacja 2018-12-06 15:52:34
Dodanie lub aktualizacja nieobecności dla użytkownika.

URL

https://api.thulium.pl/api/absences

Parametry

login

wymagany

Login użytkownika. Przykładowa wartość: jkowalski
absence_type_id

wymagany

Identyfikator typu nieobecności. Przykładowa wartość: 1
date_from

opcjonalny

Data początku nieobecności. Domyślnie aktualny czas. Przykładowa wartość: 2015-10-01 12:00
date_to

wymagany

Data końca nieobecności. Przykładowa wartość: 2015-10-01 15:00

Przykładowy request

POST https://api.thulium.pl/api/absences
Dane {"login":"jkowalski","absence_type_id":"1","date_from":"2015-10-01 12:00","date_to":"2015-10-01 15:00"}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"login":"jkowalski","absence_type_id":"1","date_from":"2015-10-01 12:00","date_to":"2015-10-01 15:00"}';

$request curl_init('https://api.thulium.pl/api/absences');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.pl/api/absences", "{\"login\":\"jkowalski\",\"absence_type_id\":\"1\",\"date_from\":\"2015-10-01 12:00\",\"date_to\":\"2015-10-01 15:00\"}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"login":"jkowalski","absence_type_id":"1","date_from":"2015-10-01 12:00","date_to":"2015-10-01 15:00"}' "https://api.thulium.pl/api/absences"