Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST tickets

Ostatnia modyfikacja 2020-08-28 14:13:17

Dodanie zgłoszenia.

URL

https://api.thulium.pl/api/tickets

Parametry

to

wymagany

Adres e-mail odbiorcy (zgodnie ze zdefiniowaną w systemie skrzynką).
from

opcjonalny

Adres e-mail autora zgłoszenia.
subject

wymagany

Temat zgłoszenia.
body

wymagany

Treść zgłoszenia.
comment

opcjonalny

Komentarz zgłoszenia.
cc

opcjonalny

Tablica adresów kopii.
attachments

opcjonalny

Tablica tokenów zwróconych przez zasób pliki tymczasowe.
source

opcjonalny

Źródło dodawanego zgłoszenia.
Domyślna wartość: email. Przykładowa wartość: email|phone|sms|chat|www
user_login

opcjonalny

Login przypisanego użytkownika. Przykładowa wartość: akowalski
customer_id

opcjonalny

Identyfikator klienta z CRM. Przykładowa wartość: 32122
status_id

opcjonalny

Identyfikator statusu zgłoszenia zwrócony przez zasób statusy
substatus_id

opcjonalny

Identyfikator podstatusu zgłoszenia zwrócony przez zasób statusy
category_id

opcjonalny

Identyfikator kategorii zgłoszenia zwrócony przez zasób kategorie
custom_fields

opcjonalny

Obiekt z wartościami pól specjalnych. Przykładowa wartość: "custom_fields":{"field_name_1":"value_1","field_name_2":"value_2"}

Przykładowy request

POST https://api.thulium.pl/api/tickets
Dane {"to":"mailbox@foo.bar","subject":"ticket subject","from":"john.doe@foo.bar","body":"email content","comment":"ticket comment","attachments":["61527075253ba62a76ca5c"],"cc":["cc_mail1@foo.bar","cc_mail2@foo.bar"]}

Przykładowy response

{
    ticket_id: 1232
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"to":"mailbox@foo.bar","subject":"ticket subject","from":"john.doe@foo.bar","body":"email content","comment":"ticket comment","attachments":["61527075253ba62a76ca5c"],"cc":["cc_mail1@foo.bar","cc_mail2@foo.bar"]}';

$request curl_init('https://api.thulium.pl/api/tickets');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.pl/api/tickets", "{\"to\":\"mailbox@foo.bar\",\"subject\":\"ticket subject\",\"from\":\"john.doe@foo.bar\",\"body\":\"email content\",\"comment\":\"ticket comment\",\"attachments\":[\"61527075253ba62a76ca5c\"],\"cc\":[\"cc_mail1@foo.bar\",\"cc_mail2@foo.bar\"]}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"to":"mailbox@foo.bar","subject":"ticket subject","from":"john.doe@foo.bar","body":"email content","comment":"ticket comment","attachments":["61527075253ba62a76ca5c"],"cc":["cc_mail1@foo.bar","cc_mail2@foo.bar"]}' "https://api.thulium.pl/api/tickets"